Evenimente

Conferința Modificările Codului de procedură civilă prin Legea nr. 310/2018

Stimați avocați, Vă informăm că în data de 29 martie 2019 între orele 11:00 și 15:00 va avea loc conferința Modificările Codului de procedură civilă prin Legea nr. 310/2018 la Facultatea de Drept – UBB. Vă atașam anunțul conferinței. Pagina conferinței: http://conferinte.hamangiu.ro/ Eveniment Facebook: https://www.facebook.com/events/1092264944316026/Anunț Editura Hamangiu: http://www.hamangiu.ro/modificarile-codului-de-procedura-civila-prin-legea-nr-310-2018

Read More...

Invitație de participare – proiect „e-NACT” (e-Learning National Active Charter Training)

În atenția celor interesați JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-04 – PROIECT e-NACT (763875) – e-Learning National Active Charter Training INVITAŢIE DE PARTICIPAREla selecția a 25 de participanţi la seminarul naţional în materia Libertăţii de exprimare, în cadrul proiectului „e-NACT” (e-Learning National Active Charter Training), coordonat de către Institutul Universitar European (EUI) și finanțat de…

Read More...

Rezultatele alegerilor pentru delegații Baroului Cluj la Congresul Avocaților 2019

Urmare a comunicării procesului verbal al Comisiei pentru numărarea voturilor, Adunarea Generală a Baroului Cluj din 16 martie 2019 a validat următorii delegați ai Baroului Cluj la Congresul Avocaților 2019 (electiv și extraordinar), respectiv primii 7 din cei 16 candidați, în ordine descrescătoare a numărului de voturi obținute: Neamț Mihai…

Read More...

Rezultatele alegerilor pentru reprezentantul propus de Baroul Cluj pentru Comisia Centrală de Disciplină

Urmare a comunicării procesului verbal al Comisiei pentru numărarea voturilor, Adunarea Generală a Baroului Cluj din 16 martie 2019 a validat ca reprezentant propus de Baroul Cluj pentru Comisia Centrală de Disciplină pe dl av. Bodea Horațiu-Adrian. Lista integrală a rezultatelor poate fi consultată la secretariatul baroului.

Read More...

URGENT!!! Termen depunere asigurări de răspundere profesională

Stimati membri ai Baroului Cluj, Vă informăm că prin hotărârea Consiliului Baroului Cluj nr. 45 din data de 7 martie 2019, s-a dispus acordarea unui nou termen în vederea depunerii la secretariatul Baroului Cluj a poliței de asigurare pentru răspundere profesională, valabilă pentru anul în curs, în copie certificată. Termenul…

Read More...

Informare pregătire profesională gratuită

În atenția celor interesați publicăm informarea privind oportunitatea de formare profesională gratuită, pentru avocați, oferită în cadrul programului SIPOCA 377 . Stimată Doamnă, Stimate Domn,Vă invităm să transmiteți următoarele informații membrilor baroului pe care îl conduceți! Vă aducem la cunoștință oportunitatea de formare profesională gratuită, pentru avocați, oferită în cadrul…

Read More...

ASSISES DE MEDITERANEE FBE

Publicăm în atenția celor interesați, informarea FBE privind evenimentul Assises de Mediteranee, ce va avea loc la Hammamet, Tunisia, în perioada 28-30 martie 2019. Dear Presidents, Dear Colleagues, We have the pleasure in enclosing the final program of the Mediterranean “Asssies” to be held in Hammamet (Tunisia) next 28-30 of…

Read More...

Judecătoria Turda – extras din hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din 07.03.2019

Publicăm extrasul din hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor transmis de Judecătoria Turda din 07.03.2019

Read More...

COMUNICAT DE PRESĂ referitor la adoptarea OUG nr. 7/2019

COMUNICAT DE PRESĂ Referitor la adoptarea OUG nr. 7/2019, precum și la protestul magistraților generat de adoptarea acestei ordonanțe de urgență, Consiliul Baroului Cluj transmite următoare poziție oficială adoptată în ședința de Consiliu din data de 7 martie 2019: Considerăm că, de principiu, nici o modificare legislativă importantă și care…

Read More...

Anunț privind plata onorariilor din oficiu

În atenția avocaților care au depus referate pentru oficii, vă anunțăm că începand cu data de 07.03.2019 până în 29.03.2019 se pot depune la casieria Baroului facturile pentru oficii. Se plătesc următoarele: Urmărirea penală pentru lunile noiembrie, decembrie și ianuarie DICOT pentru lunile decembrie și ianuarie Parchetul CA pentru lunile decembrie…

Read More...

PETRECEREA MĂRȚIȘORULUI 2019

Read More...

Comunicare UNBR – mesajul primit de la Ministerul Justiției referitor la instrumentele aplicabile în relație cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord începând cu data de 01.04.2019

U.N.B.R. Data: 26.02.2019 Către,BAROURILE MEMBRE UNBR Vă transmitem mai jos și în atașament mesajul primit de la Ministerul Justiției referitor la instrumentele aplicabile în relație cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord începând cu data de 01.04.2019 cu rugămintea de a fi comunicat avocaților, sub rezerva actualizărilor…

Read More...

Sondaj CCBE

UNBR a fost solicitată de Consiliul Barourilor Europene (CCBE) să acorde sprijin în vederea realizării unui sondaj de opinie în rândul avocaților. Acest sondaj de opinie a fost inițiat de Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (ENCJ) în cooperare cu CCBE. Rețeaua cuprinde Consilii Judiciare sau organisme similare care asigură responsabilitatea…

Read More...

Judecătoria Turda – extras din hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor.

Publicăm extrasul din hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor transmis de Judecătoria Turda.

Read More...

IMPORTANT!!! Termen limită pentru depunere candidaturi

Stimați colegi, Vă reamintim că joi, 28.02.2019, este termenul limită pentru depunerea candidaturilor pentru desemnarea delegaților Baroului Cluj la Congresul Avocaților 2019, precum și pentru desemnarea reprezentantului propus de Baroul Cluj în Comisia Centrală de Disciplină. DecanAvocat Flavia Ioana Maier

Read More...

Ședința Consiliului Baroului Cluj din 7.03.2019

Următoarea ședință a Consiliului Baroului Cluj va avea loc în data de 7 martie 2019. Vor fi înscrise pe ordinea de zi cererile înregistrate la secretariatul Baroului Cluj până cel mai târziu la data de 28 februarie 2019.

Read More...

Apelul UNBR privind particparea avocaților la proiectul JUST ACCESS.

APEL cu privire la participarea avocaților la activități în cadrul proiectului JUST ACESS. Așa cum a fost adus la cunoștința domnilor decani ai barourilor și membrilor Consiliului UNBR, prin informări repetate în cadrul ședințelor Consiliului UNBR dar și prin postări publice pe site-eul www.unbr.ro, UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA,…

Read More...

CONVOCATOR – Adunarea Generală a Baroului Cluj și Filialei Cluj a CAA 2019

Consiliul Baroului Cluj, în temeiul art.52 din Legea nr.51 din 1995 și Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a CAA, în temeiul art.68 alin.3 din Statutul CAA, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A BAROULUI CLUJ ŞI A FILIALEI CLUJ A CAA pe data de 16 martie 2019 ora 10,00 la AUDITORIUM…

Read More...

COMUNICAT PRIVIND PRIVIND ÎNCETAREA PROTESTULUI DECLANȘAT LA DATA DE 31.01.2019

COMUNICAT PRIVIND PRIVIND ÎNCETAREA PROTESTULUI DECLANȘAT LA DATA DE 31.01.2019 AROUL ALBA, legal reprezentat prin Avocat dr. Mihai BACO – DECAN,BAROUL ARGEȘ, legal reprezentat prin Avocat Luminița IOANA – DECAN,BAROUL BUZĂU, legal reprezentat prin Avocat Adrian TUDORANCEA – DECAN,BAROUL CLUJ, legal reprezentat prin Avocat Flavia MAIER – DECAN,BAROUL DOLJ, legal…

Read More...

Comunicat privind întâlnirea de astăzi, 13.02.2019, de la Ministerul Justiției

Delegația avocaților din România care au demarat PROTESTUL, în cadrul întâlnirii de astăzi, 13.02.2019, ora 13:00, cu Ministrul Justiției, Domnul Prof.univ.dr. Tudorel Toader, a obținut următoarele modificări importante ale Protocolului privind onorariile pentru asistența judiciară: 1. semnarea tripartită a noului Protocol, respectiv de către Ministerul Justiției, Ministerul Public și UNBR;…

Read More...