Info avocați FORMULARE TIPIZATE

INFORMAȚII PRIVIND FORMULARELE TIPIZATE
 
__________
 
În aplicarea dispozițiilor legale în vigoare privind formularele tipizate - contractul de asistență juridică și împuternicirea avocațiala - Baroul Cluj alocă anual, la finele anului în curs, serii pentru formularele tipizate necesare formelor de organizare a profesiei.
 
Seriile emise sunt publicate pe paginile aferente fiecărui an.
 
Pentru orice problemă privind alocările vă rugăm să ne sesizați în scris la secretariatul baroului sau pe adresa de email contact@baroul-cluj.ro
 
ATENȚIE! Formularele tipizate își încetează valabilitatea la data de 31 decembrie a anului pentru care au fost emise.
 
Suplimentarea seriilor numerice se poate face oricând pe parcursul anului în baza unei cereri scrise din partea titularului, ce va fi onorată în termen de 3-5 zile de la înregistrare.
 

SERII 2024

__________

Listă alocări inițiale 2024 (contracte și împuterniciri) - lista

actualizată la data de 10 iunie 2024 - Listă alocări suplimentare - contracte și împuterniciri - lista

__________

Model contract

Model împuternicire

Model delegație de substituire

Hotărârea nr.184/ 07.12.2023

SERII 2023

__________

Listă alocări inițiale 2023 (contracte și împuterniciri) - lista

actualizată la data de 28 noiembrie 2023 - Listă suplimentare tipărire individuală - contracte și împuterniciri - lista

__________

Model contract

Model împuternicire

Model delegație de substituire

Hotărârea nr.256/ 13.12.2022

SERII 2022

__________

Listă alocări inițiale 2022 (contracte și împuterniciri) - lista

actualizată la data de 19 decembrie 2022 - Listă suplimentare tipărire individuală - contracte - lista

actualizată la data de 19 decembrie 2022 - Listă suplimentare tipărire individuală - împuterniciri - lista

__________

Model contract

Model împuternicire

Model delegație de substituire

Hotărârea nr.233/ 07.12.2021

SERII 2021

__________

Listă alocări inițiale (contracte și împuterniciri) - lista

actualizată la 22 decembrie 2021 - Listă suplimentare tipărire individuală - contracte - lista

actualizată la 22 decembrie 2021 - Listă suplimentare tipărire individuală - împuterniciri - lista

__________

Model contract

Model împuternicire

Model delegație de substituire

Hotărârea nr.2/ 12.01.2021