Scrisoare din partea Baroului Cracovia în legătură cu situația din Ucraina

Publicăm aici scrisoarea din partea Decanului Baroului Cracovia în legătură cu situația din Ucraina.