URGENT!!! Termen depunere asigurări de răspundere profesională

Stimati membri ai Baroului Cluj,


Vă informăm că prin hotărârea Consiliului Baroului Cluj nr. 45 din data de 7 martie 2019, s-a dispus acordarea unui nou termen în vederea depunerii la secretariatul Baroului Cluj a poliței de asigurare pentru răspundere profesională, valabilă pentru anul în curs, în copie certificată.

Termenul stabilit prin hotarare este data de 1 aprilie 2019, urmând ca situatia centralizată să fie prezentată Consiliului Baroului Cluj pentru sedința din 2 aprilie 2019.

Cei care au încheiate asigurări colective pentru membrii formei de organizare a profesiei sunt rugați să detalieze, indicand numele și prenumele avocaților pentru care este încheiată asigurarea.

Conform prevederilor dispozițiilor art. 231 alin.7 din Statutul profesiei de avocat, neîndeplinirea acestei obligații atrage neînscrierea în Tabloul anual al avocaților cu drept de exercitare a profesiei.
Consiliul Baroului Cluj
prin decan
av.FLAVIA-IOANA MAIER