TERMEN LIMITĂ DEPUNERE ASIGURĂRI

În atenția avocaților care nu s-au conformat obligației de a depune polița de asigurare privind răspunderea civilă profesională valabilă pentru anul în curs.


În temeiul art.41 din Legea nr.51 din 1995 și art.231 din Statutul profesiei de avocat, aveți obligația de a depune o copie după polița pentru asigurarea privind răspunderea civilă profesională, respectiv: pentru avocați definitivi valoarea minimă este de 6.000 euro (șasemiieuro), iar pentru avocați stagiari valoarea minimă este de 3.000 euro (treimiieuro).

Termenul limită pentru depunerea asigurărilor a fost data de 30 aprilie 2021, fiind prelungit în mod excepțional prin Hotărârea Consiliului Baroului Cluj nr. 110/11.05.2021, până la data de 15 iunie 2021;

Asigurările se vor transmite la adresa de e-mail a Baroului Cluj: contact@baroul-cluj.ro.

Vă reamintim faptul că, neîndeplinirea obligației de încheiere a asigurării privind răspunderea civilă profesională atrage după sine neînscrierea în Tabloul Avocaților în conformitate cu art.231, alin.7 din Statutul profesiei de avocat, precum și faptul că, în conformitate cu art. 85, alin.1 din Legea 51/19995, avocatul răspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor legii sau ale statutului.

Prin urmare, vă solicităm să vă conformați și să depuneți copia asigurării privind răspunderea civilă profesională până la data limită de 15 iunie 2021, în caz contrar, Consiliul Baroului Cluj urmând a face aplicarea dispozițiilor sus menționate.

Consiliul Baroului Cluj
prin Decan av. Flavia-Ioana Maier