TERMEN LIMITĂ ACHITARE OBLIGAȚII DE PLATĂ AFERENTE LUNILOR SEPTEMBRIE ȘI OCTOMBRIE 2020

Stimați colegi,

Vă aducem la cunoștință că termenul limită de plată către Baroul Cluj și CAA Filiala Cluj a taxelor, contribuțiilor și majorărilor de întârziere datorate pentru lunile septembrie și octombrie 2020 este data de 26 februarie 2021.

Cu privire la avocații care nu își vor îndeplini obligațiile de plată până la data limită sus menționată, se va dispune suspendarea din profesie începând cu data următoarei ședințe a Consiliului Baroului Cluj, respectiv data de 2 martie 2021.

Consiliul Baroului Cluj,

prin Decan, av. Flavia-Ioana Maier