TERMEN LIMITĂ ACHITARE OBLIGAȚII DE PLATĂ AFERENTE LUNILOR APRILIE, MAI 2022 ȘI AFERENTE INDEMNIZAȚIILOR COVID

Stimați colegi,

Vă aducem la cunoștință că termenul limită de plată către Baroul Cluj și CAA Filiala Cluj a taxelor, contribuțiilor și majorărilor de întârziere datorate pentru lunile aprilie și mai 2022, precum și pentru contribuțiile aferente indemnizațiilor COVID, este data de 30 septembrie 2022.

Cu privire la avocații care nu își vor îndeplini obligațiile de plată până la data limită sus menționată, se va dispune suspendarea din profesie începând cu următoarea ședință a Consiliului Baroului Cluj din data de 11 octombrie 2022.

Consiliul Baroului Cluj,

prin Decan, av. Flavia-Ioana Maier