TERMEN LIMITĂ ACHITARE OBLIGAȚII DE PLATĂ AFERENTE LUNII IULIE 2022

Stimați colegi,

Vă aducem la cunoștință că termenul limită de plată către Baroul Cluj și CAA Filiala Cluj a taxelor, contribuțiilor și majorărilor de întârziere datorate pentru luna iulie 2022 este data de 5 decembrie 2022.

Cu privire la avocații care nu își vor îndeplini obligațiile de plată până la data limită sus menționată, se va dispune suspendarea din profesie începând cu următoarea ședință a Consiliului Baroului Cluj din data de 13 decembrie 2022.

Consiliul Baroului Cluj,

prin Decan, av. Flavia-Ioana Maier