TERMEN LIMITĂ ACHITARE OBLIGAȚII DE PLATĂ AFERENTE LUNII IANUARIE 2023

Stimați colegi,

Vă aducem la cunoștință că termenul limită de plată către Baroul Cluj și CAA Filiala Cluj a taxelor, contribuțiilor și majorărilor de întârziere datorate pentru luna ianuarie 2023 este data de 31 mai 2023.

Cu privire la avocații care nu își vor îndeplini obligațiile de plată până la data limită sus menționată, se va dispune suspendarea din profesie începând cu următoarea ședință a Consiliului Baroului Cluj din data de 12 iunie 2023.

Consiliul Baroului Cluj,

prin Decan, av. Flavia-Ioana Maier