TERMEN LIMITĂ ACHITARE OBLIGAȚII DE PLATĂ AFERENTE LUNII DECEMBRIE 2022

Stimați colegi,

Vă aducem la cunoștință că termenul limită de plată către Baroul Cluj și CAA Filiala Cluj a taxelor, contribuțiilor și majorărilor de întârziere datorate pentru luna decembrie 2022 este data de 28 aprilie 2023.

Cu privire la avocații care nu își vor îndeplini obligațiile de plată până la data limită sus menționată, se va dispune suspendarea din profesie începând cu următoarea ședință a Consiliului Baroului Cluj din data de 9 mai 2023.

Consiliul Baroului Cluj,

prin Decan, av. Flavia-Ioana Maier