TERMEN LIMITĂ ACHITARE OBLIGAȚII DE PLATĂ AFERENTE LUNII AUGUST 2021

Stimați colegi,

Vă aducem la cunoștință că termenul limită de plată către Baroul Cluj și CAA Filiala Cluj a taxelor, contribuțiilor și majorărilor de întârziere datorate pentru luna august 2021 este data de 10 ianuarie 2022.

Cu privire la avocații care nu își vor îndeplini obligațiile de plată până la data limită sus menționată, se va dispune suspendarea din profesie începând cu data următoarei ședințe a Consiliului Baroului Cluj, respectiv data de 13 ianuarie 2022.

Consiliul Baroului Cluj,

prin Decan, av. Flavia-Ioana Maier