TERMEN LIMITĂ ACHITARE OBLIGAȚII DE PLATĂ AFERENTE LUNII AUGUST 2020

Stimați colegi,

Vă aducem la cunoștință că termenul limită de plată către Baroul Cluj și CAA Filiala Cluj a taxelor, a contribuțiilor și a majorărilor de întârziere datorate pentru luna august 2020 este data de 29 ianuarie 2021.

Cu privire la avocații care nu își vor îndeplini obligațiile de plată până la data limită sus menționată, se va dispune suspendarea din profesie, conform hotărârii nr. 1 din 12 ianuarie 2021 a Consiliului Baroului Cluj. Hotărârea poate fi vizualizată aici.

Consiliul Baroului Cluj,

prin Decan, av. Flavia-Ioana Maier