Susținere poziție Baroul Dolj privind modificările legii executorilor judecătorești

Consiliul Baroului Cluj susține poziția Baroului Dolj cu privire la Proiectul Legii privind organizarea şi exercitarea profesiei de executor judecătoresc, lansat în dezbatere publică marți, 30 octombrie 2018, de Ministerul Justiției, poziție semnată de decanul Baroului Dolj (a se vedea linkul: http://www.barouldolj.ro/index.php?show=anunturi&idPagina=9206).

Și Consiliul Baroului Cluj consideră necesar ca organele centrale ale profesiei să transmită un punct de vedere asupra acestor modificări, în special cu privire la art. 7 alin. 2 în care se precizează că Executorii judecătorești pot da consultaţii juridice în legătură cu atribuțiile prevăzute la alin. (1), cu excepţia situaţiilor în care se află în conflict de interese ori legea le interzice.

Este important ca această prevedere legală să nu depășească sfera activităților prevăzute la art. 7 alin. 1 din Proiect, pentru care executorul încasează un onorariu, consultanța cu privire la respectivele activități fiind în mod firesc inclusă în acel onorariu. Prin urmare, este important ca actul normativ să nu permită depășirea limitelor competențelor executorilor judecătorești, cu consecința suprapunerii activităților permise acestora cu cele stabilite în mod exclusiv în competența avocaților, prin art. 3 din Legea nr. 51/1995.

Proiectul se află în dezbatere publică la următorul link: http://www.just.ro/proiectul-de-lege-privind-organizarea-si-exercitarea-profesiei-de-executor-judecatoresc/