Scrisori din partea Decanilor barourilor înfrățite cu Baroul Cluj

Publicăm scrisorile primite de la Decanii barourilor înfrățite cu Baroul Cluj, după cum urmează:

Scrisoarea Decanului Baroului Lyon poate fi vizualizată aici.

Scrisoarea Decanului Baroului Cracovia poate fi vizualizată aici.

Scrisoarea Decanului Baroului Barcelona poate fi vizualizată aici.