Rezoluția Comisiei Barourilor de Est și a Comisiei pentru Drepturile Omului a FBE

Stimați avocați,

Publicăm aici rezoluția privind situația avocaților din România, ținând cont de protestele avocaților din luna aprilie, așa cum a fost agreată de Federația Barourilor Europene.