Regulamentul Serviciului de Asistență Judiciară al Baroului Cluj

Publicăm aici Regulamentul de organizare, funcționare și atribuțiile Serviciului de Asistență Judiciară al Baroului Cluj.