Regulament nr. (UE) 2020/1784 al Parlamentului European/al Consiliului din 25.11.2020

Publicăm aici Regulamentul nr. (UE) 2020/1784 al Parlamentului European/al Consiliului din 25.11.2020 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare / extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor).