Regulament administrarea probelor de către avocați

Stimați colegi avocați,

Regăsiți aici proiectul Regulamentului întocmit și propus de către colegul nostru, Octavian Ulici, cu privire la procedura administrativ-internă de administrare a probelor prin avocați. 

Vă rugăm să vă exprimați punctul de vedere cu privire la conținutul acestuia până în data de 15 octombrie 2023, sau cu privire la necesitatea unei dezbateri publice – în măsura în care o apreciați oportună – pentru a determina utilitatea, aplicabilitatea și perfectibilitatea proiectului propus.

Consiliul Baroului Cluj,

prin Decan av. Flavia-Ioana Maier