Recrutare post DPO

Stimați colegi,

Vă informăm că, la nivelul Baroului Cluj va fi înființat, începând cu data de 1 ianuarie 2022, postul de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal/Data Protection Officer (DPO), în vederea conformării Baroului Cluj la Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 Postul de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal se adresează membrilor Baroului Cluj, care vor îndeplini sarcinile și condițiile de bază, acestea putând fi vizualizate aici.

Anunțul de recrutare pentru postul de Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal/DPO este valabil până la data de 30 noiembrie 2021, iar CV-urile pot fi transmise pe adresa de e-mail a Baroului Cluj: contact@baroul-cluj.ro. Candidatul selectat va încheia cu Baroul Cluj un contract de prestări servicii cu onorariul de 100 lei/oră.

CONSILIUL BAROULUI CLUJ

Decan,

Avocat Flavia Ioana MAIER