Răspunsuri primite în urma solicitărilor Conducerii Baroului Cluj cu privire la activitatea instanțelor de judecată în perioada imediat următoare