Răspunsul Ministerului Finanţelor Publice comunicat cu adresa nr. 405.145/24.02.2012 privind aplicarea prevederilor OUG nr. 125 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Către,

– MEMBRII CONSILIULUI UNBR
– MEMBRII COMISIEI PERMANENTE A UNBR
– TOATE BAROURILE

Vă comunicăm următoarele:

– Răspunsul Ministerului Finanţelor Publice comunicat cu adresa nr. 405.145/24.02.2012 la Memoriul înaintat de Uniunea Naţională a Barourilor din România cu adresa nr. 148/25.01.2012 prin care s-a solicitat ca la elaborarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 125 din 27 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, să se aibă în vedere exigenţele reclamate de aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale în vigoare care consacră expres faptul că avocaţii sunt persoane asigurate obligatoriu într-un sistem de pensii neintegrat sistemului unitar de pensii publice, sistem recunoscut legislativ ca fiind propriu şi autonom prin dispoziţiile legale interne şi prin legislaţia Comunităţii Europene;

– Ordinul nr. 247 din 17 februarie 2012 a Ministrului finanţelor publice privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal; Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I cu numărul 129 din data de 22 februarie 2012.

(Ambele sunt publicate pe website-ul www.unbr.ro)

PREŞEDINTE U.N.B.R.,

av. dr. Gheorghe FLOREA