Răspunsul Curții de Apel Cluj la solicitarea Baroului Cluj pentru comunicarea parolelor de acces la dosar odată cu adresele de solicitare avocat din oficiu

Publicăm alăturat spre informare răspunsul Curții de Apel Cluj la solicitarea Baroului Cluj pentru comunicarea parolelor de acces la dosar odată cu adresele de solicitare avocat din oficiu.

-Răspuns Curtea de Apel Cluj din data de 06 mai 2014;