Raport privind activitatea Consiliului Baroului Cluj în perioada martie 2021 – martie 2022

Stimați colegi,

Publicăm mai jos următoarele documente pentru Adunarea Generală din data de 25 martie 2022:

  • aici Raportul privind activitatea Consiliului Baroului Cluj în perioada martie 2021 – martie 2022;
  • aici Situațiile financiare ale Baroului Cluj pentru anul 2021;
  • aici Raportul detaliat privind situațiile financiare ale Baroului pentru anul 2021 și anexa aferentă aici;
  • aici Proiectul de buget al Baroului Cluj pentru anul 2022;
  • aici Raportul Comisiei de Cenzori;
  • aici Situațiile financiare ale INPPA Centrul Teritorial Cluj pentru anul 2021;
  • aici Proiectul de buget al INPPA Centrul Teritorial Cluj pentru anul 2022.

Consiliul Baroului Cluj

Decan,

Avocat Flavia Ioana Maier