RAPORT Accesul liber la justiție al grupurilor vulnerabile – ACTEDO, CRJ

Publicăm mai jos adresa primită din partea ACTEDO:

În numele Centrului de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), avem deosebita plăcere să vă transmitem, în format digital, raportul intitulat Accesul liber la justiție al grupurilor vulnerabile, într-un sistem judiciar democratic. Bariere, lacune legislative și soluții,elaborat de Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), în parteneriat cu Centrul de Resurse Juridice (CRJ) și lansat în luna noiembrie. 

Raportul analizează problemele de natură juridică în accesul la justiție a grupurilor vulnerabile din România, identifică lacune legislative în domeniu și propune măsuri concrete, inclusiv modificări legislative, pentru îmbunătățirea accesului la justiție. Acesta se adresează avocaților, magistraților și altor profesioniști în Drept, precum și legiuitorilor și factorilor de decizie și a fost elaborat de Av. Dan Chertes, Baroul Cluj, și Georgiana Iorgulescu, Directoarea Executivă a Centrului de Resurse Juridice (CRJ), cu contribuții din partea Alexandrei Columban, Directoarea Executivă a ACTEDO.

Raportul menționat a constituit punctul de pornire a discuțiilor din cadrul a două mese rotunde cu specialiști în Drept, în 24 noiembrie la Cluj-Napoca și în 8 decembrie la București, organizate de Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), Centrul de Resurse Juridice (CRJ), împreună cu Baroul Cluj și Baroul București. 

Raportul are următoarea structură:

  • Capitolul 1 abordează accesul la justiție în legislația națională și internațională și oferă definiții privind grupuri vulnerabile, atât juridice, cât și din sociologie și psihologie socială.
  • Capitolul 2 analizează principalele bariere în accesul la justiție în domeniul civil, aplecându-se în mod special asupra ajutorului public judiciar.
  • Capitolul 3 se concentrează asupra violenței fizice și sexuale, analizând barierele în justiție pe care le întâmpină copiii și adulții, mai ales femeile, victime ale violenței domestice și, în general, victimele infracțiunilor.
  • Capitolul 4 abordează avocatura pro bono: lacune în reglementarea acesteia în România și comparații cu modele din alte state, modele de bune practici, precum și o propunere de reglementare a avocaturii pro bono prin modificarea Legii 51/ 1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat.
  • Ultimul capitol conține concluzii și recomandări pentru îmbunătățirea accesului la justiție al grupurilor vulnerabile sub forma unui plan de măsuri. Le găsiți și în factsheet-ul atașat.

Sperăm ca acest raport să fie un instrument util pentru specialiști și practicieni în Drept, care sunt implicați în litigii ce privesc persoane din grupuri vulnerabile, dar și pentru organizațiile neguvernamentale și alte entități care acordă asistență juridică. În mod special, dorim ca legiuitorii să găsească util capitolul final, ce conține recomandări de modificări legislative și măsuri adiacente, pentru a îmbunătăți accesul la justiție al grupurilor vulnerabile din România.  

RAPORT

RECOMANDĂRI

Vă mulțumim și vă transmitem sărbători fericite alături de cei dragi!

Cu deosebită considerație,

Echipa ACTEDO

Centrul de Acţiune pentru Egalitate şi Drepturile Omului /

Equality and Human Rights Action Centre

Str. Caracal, nr. 16, ap. 2, interfon 5, Cluj-Napoca, Romania

info@actedo.orgwww.actedo.org