Punctul de vedere al Baroului Cluj cu privire la Hotărârea CSM nr. 734/2020

Baroul Cluj a transmis azi, 27.07.2020, la solicitarea UNBR, punctul său de vedere cu privire la hotărârea CSM nr. 734/2020. Astfel, Baroul Cluj a solicitat ca, raportat la prevederile hotărârii, răspunsul instituțional al UNBR să țină cont de următoarele propuneri:

1. Modificarea punctului 1 alin. 2 din Hotărârea Secției pentru Judecători a CSM nr. 734/2020 în sensul de a se prevedea obligativitatea și nu posibilitatea pentru Președintele instanței de a stabili intervale orare alocate distinct avocaților pentru accesul în arhiva instanței în vederea consultării dosarelor. De asemenea, propunem a se completa acest text cu reglementarea facilității acordate avocaților de a fotografia conținutul dosarelor pentru a limita timpul petrecut în incinta arhivei. Această din urmă propunere este justificată de faptul că deși există acces la dosarul electronic, nu toate documentele sunt scanate, mai ales în ceea ce privește dosarele penale.

2. Modificarea punctului 8 alin. 1 în sensul în care la stabilirea intervalului orar Președintele completului să aibă de principiu în vedere identitatea de avocați participanți în cauzele aflate pe lista de ședință.

3. Modificarea punctului 11 alin. 2 în sensul în care să se stabilească un interval orar distinct la finele ședinței de judecată în vederea instrumentării cauzelor aflate la a doua strigare. Această modificare se impune pentru a da posibilitatea efectivă pentru avocați să se prezinte la cauze în măsura în care, datorită suprapunerii orare dintre acestea, au fost în imposibilitate să fie prezenți în intervalul orar stabilit.

4. Reglementarea în mod expres ca instanțele să țină cont de eventualele cereri de preschimbare a orei sau termenului de judecată formulate de către avocați, sub rezerva justificării acestora.

5. Modificarea punctului 17 în sensul reglementării cu titlu obligatoriu a admiterii de către instanțe a cererilor de amânare a cauzelor întemeiate pe efectuarea concediilor de odihnă în perioada vacanței judecătorești.

Textul complet al adresei poate fi lecturat aici.