Publicăm opinia Ministerului Public cu privire la modalitatea de decontare a onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală exclusiv în faza de urmărire penală, transmisă UNBR

Publicăm adresa nr. 2/35636/2019 transmisă UNBR la data de 10 iunie 2019 de Ministerul Justiției prin care a fost transmisă opinia Ministerului Public cu privire la modalitatea de decontare a onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală exclusiv în faza de urmărire penală.