Proiectul AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi

Centrul de Resurse Juridice (CRJ) și Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie anunță lansarea proiectului AdaptJust – Justiție accesibilă pentru persoane cu dizabilităţi, care are ca scop îmbunătățirea implementării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului și a Deciziilor Comitetului de Miniştri al  Consiliului Europei în materia drepturilor persoanelor cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale private de libertate. Partenerii își propun prin acest proiect să contribuie la creșterea capacității magistraţilor şi a societăţii civile de a apăra drepturile persoanelor cu dizabilităţi prin pilotarea unui mecanism de protecţie și prin elaborarea unui Plan de acţiune pentru prevenirea tratamentelor rele, inumane şi degradante în instituţiile în care se află persoane cu dizabilităţi intelectuale şi psihosociale.

AdaptJust se adresează în egală măsură procurorilor, judecătorilor, avocaților, medicilor cu specializarea în psihiatrie, psihologilor și asistenților sociali care activează în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități, prin acțiuni de formare continuă, informare și sprijin acordat de experți independenți. Proiectul prevede totodată dezvoltarea unui plan de acțiuni pentru prevenirea tratamentelor rele, inumane şi degradante, crearea unor grupuri interdisciplinare de lucru, formarea de experți, cursuri de formare specifice în domeniul facilitării accesului la justiţie, manuale, dezvoltarea unei rețele de experți psihosociali la care să apeleze parchetele și instanțele în cauzele care implică persoane cu dizabilități mintale.

Proiectul urmărește pilotarea la nivel național a unui mecanism de protecție a acestor drepturi (vizite de monitorizare, call center, acordare de consiliere, asistență și reprezentare juridică – inclusiv direct în centre) și promovarea dialogului și parteneriatului între instituțiile publice și societatea civilă, prin procese participative și consultative, implicarea beneficiarilor în toate etapele proiectului, crearea unor mecanisme de consultare și capacitarea lor și a organizațiilor lor de a documenta și raporta inclusiv către instituțiile europene, realizarea de studii privind impactul legislației naționale și europene, dar și cu privire la situația drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale în România.

Pentru mai multe detalii legate de proiect, accesați: https://bit.ly/AdaptJust


Persoane de contact:

Georgiana Pascu, CRJ, coordonator tehnic CRJ / gpascu@crj.ro

Adrian Gavrilescu, Ministerul Public, manager de proiect din partea partenerului / gavrilescu_adrian@mpublic.ro