Programul de Practică Profesională „AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ!”

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”
Titlul proiectului „AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ!”
Beneficiar: Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
Contract POSDRU/161/2.1/G/137905


Anunţ privind Proiectul de practică a studenților de la UBB-Facultatea de Drept
„AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ! ”

Stimați avocați, 

În cadrul programului de practică a studenților de la UBB Facultatea de drept, cu titlul „AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ! ”, în care Baroul Cluj participă în calitate de partener, cei interesați să primească studenți în practică pe perioada 2 martie – 30 aprilie 2015, se pot înscrie începând de azi, trimițând e-mail la adresa posdru@baroul-cluj.ro sau la nr de telefon 0264/439450.
Precizăm că fiecare student va efectua un număr de 60 ore de practică pe parcursul celor două luni de stagiu, iar întrucât această activitate se desfășoară deocamdată complementar proiectului sus-amintit, nu vor fi alocate fonduri pentru plata studenților și, implicit, a celor care vor îndeplini rolul de tutore de practică. De asemenea, stagiul nu implică completarea documentelor specifice proiectului, tutorele de practică având doar obligația de a emite o adeverință din care să rezulte practica studentului.

  
Anunţ privind Proiectul de practică a studenților de la UBB-Facultatea de Drept
„AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ! ”

Stimați avocați, 

În cadrul programului de practică a studenților de la UBB Facultatea de drept, cu titlul „AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ! ”, în care Baroul Cluj participă în calitate de partener de implementare, cei interesați să primească studenți în practică pe perioada 15 octombrie – 15 decembrie 2014, se pot înscrie începând de azi, trimițând e-mail la adresa posdru@baroul-cluj.ro sau la nr de telefon 0264/439450.
Precizăm că fiecare student va efectua un număr de 60 ore de practică pe parcursul celor două luni de stagiu, iar întrucât această activitate se desfășoară deocamdată complementar proiectului sus-amintit, nu vor fi alocate fonduri pentru plata studenților și, implicit, a celor care vor îndeplini rolul de tutore de practică. De asemenea, stagiul nu implică completarea documentelor specifice proiectului, tutorele de practică având doar obligația de a emite o adeverință din care să rezulte practica studentului.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Anunţ privind identificarea partenerilor de practică în cadrul Proiectului
„AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ! ”

In urma depunerii dosarelor in vederea participarii in calitate de tutori de practica pentru proiectul „Ai dreptul la cariera juridica!”, Comisia de identificare a tutorilor de practica va comunica listele dosarelor care au fost admise precum si listele cu cele luate in evidenta ca si rezerve. 

Totodata, tutorii de practica sunt invitati la o intalnire cu managerul proiectului – d-na Aura Ionita si cu directorul tehnic de proiect dl. dr. av. Liviu-Marius Harosa, intalnire care va avea loc luni 16 iunie 2014, de la orele 15.00, la sediul nou al Baroului Cluj, din str. Pavel Rosca nr. 8 ( doua cladiri mai jos fata de actualul sediu), in vederea informarii asupra modalitatii de desfasurare a stagiilor de pregatire.


Lista partenerilor de practică pentru perioada 07.07.2014 – 30.10.2015 – avocati

Lista partenerilor de practică pentru perioada 07.07.2014 – 30.10.2015 – executori judecatoresti
Lista partenerilor de practică pentru perioada 07.07.2014 – 30.10.2015 – practicieni in insolventa
Lista rezervelor partenerilor de practica pentru perioada 07.07.2014 – 30.10.2015 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Baroul Cluj invită cabinetele şi societățile de avocatură, birourile de executori judecătorești și cabinetele si societățile de practicieni în insolvență din raza municipiului Cluj-Napoca să se înscrie în perioada 26 mai – 6 iunie 2014 în vederea identificării a 50 de parteneri de practică în cadrul proiectului „AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ!”, implementat în parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai prin Facultatea de Drept.

Dosarul de înscriere se va depune de luni până vineri la sediul Baroului Cluj, str. Pavel-Roșca nr. 4 ap. 15, între orele 10.30- 14.00 și va cuprinde
 scrisoarea de intenţie, care va include declaraţia privind respectarea criteriilor de eligibilitate, angajamentul de a participa activ şi efectiv la activităţile proiectului şi alte informaţii relevante, după caz;
 chestionarul privind profilul tutorelui de practică, care poate fi descărcat de pe pagina dedicată proiectului pe site-ul Baroului Cluj;
 schiţa spaţiului de care dispune candidatul şi numele tutorelui desemnat în prealabil, împreună cu legitimaţia de avocat/executor/practician, în copie.

Proiectul „AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ!”, presupune repartizarea a 300 de studenţi în anii de studii II-IV ai Facultăţii de Drept UBB la cabinete şi societăţi de avocatură, birouri de executori judecătorești și cabinete si societăți de practicieni în insolvență, pentru desfăşurarea unui stagiu de minim 60 de ore practice. Studenţii vor fi repartizaţi în 3 serii de stagii de practică, fiecare serie cu durată maximă de 2 luni. Studenţii vor fi antrenaţi în activităţile cabinetelor şi societăţilor la care au fost repartizaţi. Tutorele de practică, a cărui activitate va fi remunerată pe parcursul desfăşurării stagiilor de practică, va îndruma şi monitoriza performanţa studenţilor repartizaţi.

Condiţiile de participare şi criteriile de eligibilitate se găsesc la adresa www.baroul-cluj.ro, secțiunea Proiectul „AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ!”

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Metodologie de promovare a proiectului și identificare a tutorilor de practică în cadrul proiectului
„AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ!”

Prezenta metodologie este elaborată în cadrul proiectului „AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ!”, în scopul identificării cabinetelor de avocatură şi a societăţilor de avocatură din cadrul Baroului Cluj, a birourilor executorilor judecătorești membri ale CEJ Cluj și a cabinetelor si societatilor de practicieni în insolvență din Cluj-Napoca-membre UNPIR, care vor îndeplini funcția de tutori de practică implicaţi în acest Proiect.

Această metodologie va fi utilizată de Partenerul Proiectului „AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ!”, în speţă Baroul Cluj.

Documentul este structurat în trei capitole: informaţii generale, identificarea tutorilor de practică şi selecţia tutorilor de practică. Aceste condiţii şi criterii nu au caracter limitativ. 

Rezultatul aşteptat în urma implementării acestui document – 50 forme de exercitare ale profesiei (cabinete individuale, cabinete grupate/asociate şi societăţi de avocatură din cadrul Baroului Cluj, birouri de executori judecătorești și cabinete individuale membre CEJ Cluj si cabinete asociate si societati de practicieni în insolvență membre UNPIR Cluj) vor fi identificate şi selectate în vederea participării în calitate de parteneri de practică în Proiectul „AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ!”,

I. Informaţii generale

1. Proiectul „AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ! ” presupune facilitarea unui stagiu de practică pentru 300 de studenţi ai Facultăţii de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, în cadrul a 50 parteneriate cu cabinete individuale şi societăți de avocatură din cadrul Baroului Cluj, cu birouri ale executorilor judecătorești și cu cabinete individuale si societati de practicieni in insolventa din Cluj – Napoca.

2. Partenerul Proiectului „AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ! ” în speţă Baroul Cluj, va identifica şi selecta 50 forme de exercitare ale profesiei (cabinete individuale, cabinete grupate/asociate şi societăţi de avocatură, birouri de executori judecătorești și cabinete individuale, cabinete asociate si societati de practicieni în insolvență), care, la rândul lor, în urma selecţiei, vor desemna 50 de tutori de practică care vor asigura realizarea în condiţii optime a stagiilor de pregătire, în beneficiul a 300 de studenţi.

3. Vor fi desfăşurate 3 serii de stagii de pregătire practică în beneficiul a 300 de studenţi, fiecare serie cuprinzând în media câte 100 de studenţi, fiind alocaţi câte 1-3 studenţi fiecărui tutore de practică în fiecare serie.

4. Expertul activităţi partener se va asigura de completarea chestionarelor de identificare a profilului partenerului de practică de către tutorii desemnaţi, chestionare de care se va ţine cont la repartizarea studenţilor în cele 50 de cabinete şi societăţi de avocatură, birouri de executori judecătorești și cabinete si societati de practicieni în insolvență.

5. Studenţii vor fi monitorizaţi de către tutorii desemnaţi, urmând ca ulterior, supervizorii de practică să evalueze rezultatele studenţilor pe baza portofoliului de practică şi prin vizite de monitorizare realizate la locul de desfăşurare a stagiilor de practică.

II. Identificarea partenerilor de practică

1. Pentru identificarea partenerilor de practică vor fi utilizate mijloacele şi resursele disponibile la sediul Partenerului Proiectului „AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ!”, în special prin informarea nemijlocită de către Expertul activităţi partener, prin reţeaua de Internet, prin afişarea anunţurilor la sediul Baroului Cluj şi a instanţelor de judecată, precum şi prin alte mijloace.

2. Anunţul pentru identificarea tutorilor de practică va avea următorul cuprins:

„Anunţ privind selecția partenerilor de practică în cadrul Proiectului „AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ! ”,

Baroul Cluj invită cabinetele şi societățile de avocatură, birourile de executori judecătorești și cabinetele si societatile de practicieni în insolvență din raza municipiului Cluj-Napoca să se înscrie în perioada 26 mai – 6 iunie 2014 la concursul de selecţie a 50 de parteneri de practică în cadrul proiectului „AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ!”, implementat în parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai prin Facultatea de Drept.

Dosarul de înscriere va cuprinde: 
 scrisoarea de intenţie, care va include declaraţia privind respectarea criteriilor de eligibilitate, angajamentul de a participa activ şi efectiv la activităţile proiectului şi alte informaţii relevante, după caz;
 chestionarul privind profilul tutorelui de practică, care poate fi descărcat de pe pagina dedicată proiectului pe site-ul Baroului Cluj;
 schiţa spaţiului de care dispune candidatul şi numele tutorelui desemnat în prealabil, împreună cu legitimaţia de avocat/executor/practician, în copie.

Proiectul „AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ!”, presupune repartizarea a 300 de studenţi în anii de studii II-IV ai Facultăţii de Drept UBB la cabinete şi societăţi de avocatură, birouri de executori judecătorești și cabinete si societati de practicieni în insolvență, pentru desfăşurarea unui stagiu de minim 60 de ore practice. Studenţii vor fi repartizaţi în 3 serii de stagii de practică, fiecare serie cu durată maximă de 2 luni. Studenţii vor fi antrenaţi în activităţile cabinetelor şi societăţilor la care au fost repartizaţi. Tutorele de practică, a cărui activitate va fi remunerată pe parcursul desfăşurării stagiilor de practică, va îndruma şi monitoriza performanţa studenţilor repartizaţi.

Condiţiile de participare şi criteriile de eligibilitate se găsesc la adresa www.baroul-cluj.ro- Proiectul „AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ!”

3. Pentru selecţia partenerilor de practică se va ţine seama de următoarele criterii de eligibilitate. Partenerul Proiectului „AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ!” va plasa pe pagina sa web aceste criterii, astfel încât să poată fi accesate rapid şi cu uşurinţă.

Criterii de eligibilitate a partenerilor de practică. Pot participa doar candidaţii care:

 au cel puţin 6 ani vechime in profesie;
 au reputaţie profesională neştirbita, fără sancţiuni disciplinare sau de altă natură aplicate;
 pentru candidatii avocati: nu au în istoric suspendări pentru neplata contribuţiilor obligatorii prevăzute de Legea nr.51/1995 şi Statutul profesiei de avocat ;
 pentru candidatii executori judecatoresti: nu au în istoric suspendări pentru neplata contribuţiilor obligatorii prevăzute de Legea nr.188/2000 şi Statutul executorilor judecatoresti ;
 pentru candidatii practicieni in insolventa: nu au în istoric suspendări pentru neplata contribuţiilor obligatorii prevăzute OUG 86/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.254/2007 şi Statutul profesiei de practician in insolventa;
 au sediul profesional principal în Cluj-Napoca;
 au un grad de încărcare al spaţiului profesional care să permită funcţionarea corespunzătoare a activităţii formei de exercitare a profesiei împreună cu colaboratorii (stagiari şi/sau definitivi) şi să asigure buna desfăşurare a îndrumării pentru studenţii repartizaţi prin proiectul „AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ!”.

III. Selecţia partenerilor de practică

1. Selecţia partenerilor de practică va avea loc în intervalul 07 – 10 iunie 2014 de o comisie formată din Expertul activităţi partener şi Directorul tehnic al proiectului, precum şi din reprezentanţii desemnaţi de Consiliul Baroului Cluj.

2. Lista finală a partenerilor selectaţi va fi comunicată Departamentului de practică din cadrul Facultăţii de Drept UBB, până la data de 11.06.2014 şi va fi avizată de Decanul Baroului Cluj.

3. Tutorii de practică desemnaţi de către partenerii de practică selectaţi vor fi remuneraţi pe parcursul desfăşurării stagiilor de practică.

4. Tutorii de practică care vor fi excluşi din Proiectul „AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ!” pe motiv de neexecutare a angajamentelor asumate vor fi obligaţi să restituie suma primită cu titlu de remuneraţie pentru participarea în proiect.

5. Comunicarea cu partenerii de practică va fi asigurată de Expertul activităţi partener în cadrul proiectului „AI DREPTUL LA CARIERĂ JURIDICĂ!”.

6. Expertul activităţi partener va asigura colectarea corespunzătoare a dosarelor de înscriere, precum şi corespunderea conţinutului acestora condiţiilor descrise în prezenta metodologie.