Program de Practică Profesională „Ab ACADEMIA Ad ADVOCATUM”

Investeşte în oameni! 
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 
Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” 
Titlul proiectului „Programul de Practică Profesională Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM” 
Contract POSDRU/109/2.1/G/81440 

INFORMATII COMPLETE DESPRE PROGRAM – PE PAGINA WEB A PROGRAMULUI  Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM

APARA DREPTUL LA CARIERA !

______________________________________________________________________________

  
Lansarea seriei IV de procese simulate în cadrul Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM
 
Ultima etapă a Programului de Practică Profesională Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM va fi derulată sub forma participării la activităţi inovatoare – la finalul fiecărui stagiu de pregătire practică vor fi organizate procese simulate cu participarea celor 80-110 studenţi. Procesele simulate vor funcţiona în cadrul unei competiţii organizate de către Departamentul de Practică şi un ONG specializat, desemnat ca partener de schimb de bune practici. Iniţial va fi realizat un regulament de desfăşurare de către organizatori, în cadrul proceselor fiind angrenaţi studenţii practicanţi, tutorii de practică, supervizorii de practică şi judecători calificaţi. Vor fi regizate speţe din domeniul dreptului penal, civil, comercial, administrativ, iar studenţii îşi vor asuma rolurile din cadrul unor procese reale (pârât, reclamant, avocat, judecător, procuror, etc). În cadrul Programului de Practică Profesională Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM vor fi acordate 25 de premii I sub forma unei excursii la o organizaţie din domeniul avocaturii din străinătate.Seria IV a concursului de procese simulate va avea loc joi, 14 noiembrie 2013 incepand cu orele 16,00 la Curtea de Apel Cluj.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lansarea seriei IV de stagii de practică Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM

Va facem cunoscut ca luni, 14 octombrie 2013, la ora 15.00, respectiv ora 16.00, vor avea loc doua seminarii de instruire a studenţilor selectaţi în seria IV de stagii de practică în cadrul Programului de Practică Profesională Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM. Cu această ocazie, vă invităm să-i cunoaşteţi pe cei 90 de studenţi selectaţi. Seminariile vor avea loc în amfiteatrul Aurelian Ionaşcu al Facultăţii de Drept.
 
De asemenea, va facem cunoscut ca pe site-ul programului a fost afisata repartizarea studentilor, puteti accesa aicilista repartizarilor. 
 
Programul de Practică Profesională Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM lansează cea de-a IV serie de stagii de practică dedicată studenţilor Facultăţii de Drept, UBB. Seria a IV-a de stagii de practică se va desfăşura în perioada 14 octombrie – 29 noiembrie 2013, oferind celor 90 studenţi participanţi şansa de a desfăşura activităţi specifice profesiei de avocat alături de 45 de tutori de practică.
 
 
 

Lansarea seriei III de procese simulate în cadrul Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM

Departamentul de Practică anunţă desfăşurarea concursului de procese simulate în seria III de stagii de practică în cadrul Programului de Practica Profesională Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM. Studenţii din III serie de stagii de practică se pot înscrise la concursul de procese simulate în perioada 16-20 mai (inclusiv), prin trimiterea pe adresa Departamentului de Practică a soluţie speţei publicate pe site-ul Programului de Practică.

Etapa finală a concursului de procese simulate va avea loc în 22 mai, ora 17.00, la Curtea de Apel Cluj, sala 135. În etapa finală vor fi selectați primii 12 studenți finaliști care au obținut cele mai mari note în prima etapă. Finaliștii se vor grupa în 6 echipe care se vor confrunta în etapa finală pentru premiul mare, urmând ca juriul să desemneze cei 7 câștigători ai concursului de procese simulate care vor fi premiați cu o excursie la o organizație de specialitate din UE. Juriul în cadrul concursului de procese simulate va fi constituit din tutorii de practică.

Pentru mai multe detalii privind calendarul de desfășurare a proceselor simulate, criteriile de evaluare şi alte informații utile, va rugăm să consultați Strategia de organizare a proceselor simulate. Metodologie de functionare şi Regulamentul de desfasurare a seriei III de procese simulate.

Notă: În etapa scrisă, studenţii participanţi vor redacta soluţia speţei. În schimb, în etapa finală, fiecare echipă va pregăti pledoarii atât din partea reclamantului, cât şi din partea pârâtului.Criteriile obiective de evaluare a prestaţiei studenţilor în ambele etape sunt următoarele:a) identificarea şi soluţionarea cât mai corectă a tuturor problemelor de drept material incidente în speţă;b) argumentele utilizate în motivare, precum şi logica argumentării;c) utilizarea cât mai judicioasă a limbajului juridic de specialitate;d) concizia, claritatea şi capacitatea de sinteză;e) criteriile subsidiare vor consta în: absenţa greşelilor gramaticale, respectiv aspectul lucrării (aranjare în pagină, subliniere aspecte importante etc.)  

Lansarea seriei III de stagii de practică Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM

Programul de Practică Profesională Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM lansează cea de-a III serie de stagii de practică dedicată studenţilor Facultăţii de Drept, UBB. Seria a III-a de stagii de practică se va desfăşura în perioada 11 martie – 30 aprilie 2013, oferind celor 110 studenţi participanţi şansa de a desfăşura activităţi specifice profesiei de avocat alături de 52 de tutori de practică.

Programul de Practică Profesională Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM este implementat de Universitatea Babeş-Bolyai în parteneriat cu Baroul Cluj şi are scopul de a facilita tranziţia studenţilor Facultăţii de Drept de la mediul academic la viaţa activă prin adaptarea pregătirii practicii la cerinţele pieţei muncii. Programul de Practică Profesională Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

______________________________________________________________________________

Urmare a procedurii prevazuta prin Metodologia de identificare si selectie in vederea suplimentarii tutorilor de practica – din partea Partenerului Programului de Practica Profesionala Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM – publicam rezultatele acesteia :Lista supleanti etapa 1 atrasi ca tutoriLista suplimentare tutori vechime peste 6 ani – 12.10.2012Lista suplimentare tutori vechime sub 6 ani – 12.10.2012Lista supleanti – 12.10.2012 ______________________________________________________________________________________Anunţam prin prezenta suplimentarea tutorilor pentru Programul de Practică Profesională „Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM” cu încă 6 tutori. În aceste sens în perioada 10-12 octombrie 2012, Baroul Cluj colectează dosare de înscriere în cadrul Programului de Practică Profesională „Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM”, realizat în parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Drept. Preluarea dosarelor se incheie in data de 12.10.2012 orele 14,00. Dosarul de înscriere va cuprinde: o scrisoare de intenţie, schiţa spaţiului de care dispune cabinetul/societatea de avocatură şi numele tutorelui desemnat în prealabil, copie a certificatului de formator acreditat CNFPA, împreună cu legitimaţia de avocat în copie. Scrisoarea de intenţie va cuprinde obligatoriu următoarele:-      informaţii referitoare la îndeplinirea criteriilor de eligibilitate;-      angajamentul cu privire la participarea activă şi efectiva la program pe tot parcursul său;-      modalitatea de asigurare a îndrumării studenţilor (2 studenţi / 2 luni (în paralel), minim 4ore/zi; sau câte 1 student / luna, timp de 2 luni (consecutiv), minim 6 ore/zi). Avocaţii care au depus dosare de înscriere în perioada 1-15 februarie 2012 vor depune doar o adresă de menţinere a cererii iniţiale şi copie a certificatului de formator acreditat CNFPA. De asemenea vor menţiona dacă au intervenit modificări faţă de datele iniţiale. Programul de Practică Profesională „Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM” presupune repartizarea studenţilor de anii de studii II şi III de la Facultatea de Drept la cabinete şi societăţi de avocatură pentru desfăşurarea unui stagiu de practică. Studenţii vor fi repartizaţi în serii de practică, fiecare serie cu durată maximă de 2 luni. Studenţii vor fi antrenaţi în activităţile cabinetelor şi societăţilor de avocatură la care au fost repartizaţi, iar performanţa lor va fi monitorizată de câte un tutore de practică. Tutorii de practică desemnaţi de către partenerii de practică selectaţi vor fi remuneraţi pe parcursul desfăşurării stagiilor de practică.

______________________________________________________________________________

Metodologia de identificare si selectie in vederea suplimentarii tutorilor de practica – din partea Partenerului Programului de Practica Profesionala Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM , valabila de la data de 10.10.2012 este publicata in sectiunea ‘Documente’ a acestei pagini.Criterii de eligibilitate a partenerilor de practică:1.       criteriul calităţii de formator–          candidaţii la procedura de selecţie a partenerilor de practica trebuie să facă dovada deţinerii unui certificat de formator acreditat CNFPA 2.       criteriul vechimii–          vor îndeplini condiţiile de participare la procedura de selecţie a partenerilor de practică, reprezentanţii formelor de exercitare a profesiei înscrise în tabloul avocaţilor Baroului Cluj cu vechime in profesie de cel puţin 6 ani-          din totalul de 6 parteneri de practică ce vor fi admişi în program, maximum 1 partener poate avea vechimea cuprinsă între 2 şi 6 ani 3.       criteriul reputaţiei profesionale–          candidaţii la procedura de selecţie a partenerilor de practica trebuie să se bucure de reputaţie profesionala neştirbita, fără sancţiuni disciplinare sau de altă natură aplicate 4.       criteriul disciplinei privind obligaţiile profesionale–          candidaţii la procedura de selecţie a partenerilor de practică nu pot avea în istoric suspendări pentru neplata contribuţiilor obligatorii prevăzute de Legea nr.51/1995 şi Statutul profesiei de avocat 5.       criteriul suportului acordat profesiei–          vor avea prioritate în procedura de selecţie a partenerilor de practică acei candidaţi care au desfăşurat activităţi în favoarea Baroului Cluj, INPPA Cluj sau a Filialei Cluj a C.A.A.R.6.       criteriul locaţiei–          pot participa la procedura de selecţie a partenerilor de practica doar candidaţii care au sediul profesional principal în Cluj-Napoca7.       criteriul spaţiului disponibil–          pot participa la procedura de selecţie a partenerilor de practică doar candidaţii care au un grad de încărcare al spaţiului profesional care să permită funcţionarea corespunzătoare a activităţii formei de exercitare a profesiei împreună cu colaboratorii (stagiari şi/sau definitivi) şi să asigure buna desfăşurare a îndrumării pentru studenţii repartizaţi prin Programul de Practică Profesională „Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM” 

 Cu excepţia criteriului calităţii de formator, criteriului vechimii şi a criteriului locaţiei, celelalte criterii enumerate nu constituie criterii absolute de eligibilitate.Anunţ privind suplimentarea tutorilor în cadrul Programului de Practică Profesională „Ab ACADEMIA ad ADVOCATUM”