Precizări cu privire la desfășurarea controlului financiar

Publicăm aici detaliile necesare cu privire la desfășurarea inspecției financiare asupra creanțelor contributive.