Noile valori ale taxelor percepute de Baroul Cluj începând cu data de 1 februarie 2023

Publicăm aici Hotărârea Consiliului Baroului Cluj nr. 8/17.01.2023 cu privire la noile taxe percepute de Baroul Cluj începând cu data de 1 februarie 2023, ca urmare a Hotărârii CUNBR nr. 264/16.06.2022.