Modificări privind taxele percepute de Baroul Cluj, începând cu data de 1 martie 2024

Publicăm aici Hotărârea Consiliului Baroului Cluj nr. 27/07.02.2023 cu privire la noile taxe percepute de Baroul Cluj începând cu data de 1 martie 2023, în completarea și actualizarea Hotărârii Consiliului Baroului Cluj nr. 8/17.01.2023.