Modificare Regulament Serviciul de Asistență Judiciară Cluj

Stimați avocați,

Vă informăm că s-a aprobat modificarea Regulamentului SAJ Cluj, astfel:

Art. 28 care are următorul conținut: „Asigurarea substituirii este obligaţia avocatului titular repartizat în cauzele din oficiu. Pe parcursul unui an calendaristic pot fi aprobate maxim 3 substituiri cu excepția cazurilor de forţă majoră si in perioada concediului legal de odihnă.”

Se modifică încât forma sa să fie următoarea: „Asigurarea substituirii este obligaţia avocatului titular repartizat în cauzele din oficiu și va fi îndeplinită în condițiile art. 29 și art. 32 din prezentul Regulament.”