Minuta ședinței din 30.04.2020 (desfășurată în sistem de videoconferință) a Comisiei Permanente a U.N.B.R. (extras)

Comisia Permanentă a luat act de solicitările mai multor avocați și forme de exercitare a profesiei privind clarificarea unor aspecte privind indemnizația de sprijin acordată avocaților conform OUG nr.53/2020 și a apreciat următoarele:

a) clarificarea noțiunii de ,,încasări” – este vorba despre sumele brute încasate în temeiul contractelor de asistență juridică încheiate și nu de ,,venituri”;

b) pentru verificarea îndeplinirii condițiilor impuse de ordonanță se au ȋn vedere încasările din perioada de referință, chiar dacă este vorba despre plăți aferente unor contracte încheiate anterior stării de urgență; este drept că, UNBR a făcut demersuri pentru ca ȋn legea de aprobare a ordonanței condiția să se raporteze la sume încasate din contracte încheiate ȋn această perioadă, dar acest aspect este încă ȋn curs de adoptare; pe același raționament, sumele încasate ulterior stării de urgenta în temeiul unor titluri juridice încheiate în perioada stării de urgență nu ar trebui luate în calcul;

c) onorariile din oficiu intră în categoria încasărilor pentru a se raporta la analiza condițiilor impuse de lege pentru stabilirea dreptului de a apela la indemnizația de sprijin; în ce privește relevanța momentului încasării se aplică aceleași regulile de la lit.b). Este drept că și ȋn acest caz UNBR a făcut demersuri pentru ca ȋn legea de aprobare a ordonanței condiția să se raporteze la sume încasate din contracte încheiate ȋn această perioadă, dar acest aspect este ȋncă ȋn curs de adoptare;

d) problematica avocaților stagiari înscriși pe Tabloul avocaților în ultima perioadă a anului 2019 sau în 2020:

– nu au încasat venituri în 2019 și nu au la ce să se raporteze;

– nu au încasat venituri în 2019, dar au încasat în 2020, dar sume care nu depășesc câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020.

Situația nu este reglementă de lege; ar trebui ca indemnizația de sprijin să se aplice și acestei categorii; nu este vorba de faptul că ȋn acest caz avocatul nu ar îndeplini o condiție impusă de lege pentru că ordonanța nu instituie o condiție de vechime ȋn profesie; condiția impusă de legiuitor cu privire la diferența dintre veniturile din luna de referință prin raportare la cele din anul trecut nu este aplicabilă ȋn cazul avocaților aflați ȋn ipotezele arătate anterior. In cazul acestora, singura condiție verificabilă este cea a nivelului veniturilor din luna din perioada de referință.

Pentru identitate de rațiune aceeași soluție ar trebui aplicată și avocaților care ȋn anul 2019 au fost suspendați, fiind în concediu pentru îngrijirea copilului.

Se va înainta acest punct de vedere către Ministerul Muncii.

e) indemnizația încasată – este vorba despre suma diminuată cu contribuțiile datorate către stat sau cea brută, urmând ca ulterior acestea să fie achitate de către avocat? Art.XV alin.8 din OUG nr.30/2020 astfel cum a fost modificată prevede că obligațiile fiscale menționate la alin.7 se declară prin declarația unică privind impozitul pe venit și ontribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și se plătesc de către persoanele fizice  beneficiare la termenul prevăzut la art.122 alin.1 din Legea nr.227/2015, cu modificările și completările ulterioare, pentru veniturile realizate ȋn anul 2020; în ce privește contribuția de asigurări sociale, opinia Comisiei Permanente este că aceasta nu poate fi reținută și achitată către sistemul de stat, conform prevederilor art. 150 din Codul fiscal (Legea nr. 227/2015) coroborate cu cele ale art. XV alin. (5) din OUG nr. 30/2020, astfel cum a fost modificată prin OUG nr. 53/2020; având în vedere că indemnizația de sprijin nu are calitatea de venit profesional, nu se datorează din aceasta contribuțiile profesionale către sistemul propriu (în conformitate cu prevederile în vigoare, se datorează contribuțiile minime, chiar dacă nu se realizează venit). Se va emite punct de vedere ȋn acest sens către Ministerul Muncii, reafirmându-se pozițiile exprimate și anterior OUG nr.53/2020;

f) pentru avocatul colaborator sau asociat se aplică aceleași reguli, deoarece legea nu distinge.