Mesajul Decanului la finalul Zilelor Baroului Cluj, ediția 2019

Stimați colegi,

Doresc să vă mulțumesc pe această cale tuturor celor care ați participat la manifestările organizate sub egida Zilele Baroului Cluj – Centenar Barou, contribuind astfel la reușita acestui eveniment. Este o confirmare a faptului că, unindu-ne forțele, putem face lucrurile să meargă în direcția pe care ne-o dorim.

Invitații noștri speciali, doamnele Iulia Antoanella Motoc și Jolien Schukking, domnii Georges Ravarani, Paul Lemmens, Carlo Ranzoni și Peter Paczolay, judecători CEDO, s-au declarat profund impresionați de înalta ținută a evenimentelor la care au participat și îndeosebi de nivelul profesional ridicat al avocaților clujeni, mandatându-mă să vă transmit mulțumirile domniilor lor și disponibilitatea de a primi la Strasbourg avocați membri ai Baroului Cluj interesați de activitatea Curții Europene a Drepturilor Omului. De asemenea, invitații noștri ne-au asigurat că în scurt timp ne vor pune la dispoziție în formă scrisă prelegerile susținute la conferință pentru a fi diseminate tuturor colegilor.

În egală măsură evenimentul a primit călduroase aprecieri din partea tuturor invitaților noștri din țară.

Mulțumesc Editurii Hamangiu și în mod deosebit dlui Doru Pădurariu pentru profesionalismul cu care ne-au sprijinit la partea științifică a evenimentului.

Mulțumesc colegilor care s-au implicat financiar în susținerea evenimentului: dlui avocat Ciprian Păun, societăților de avocați Gidro & Gidro, Iuga și Asociații, Lăpușan & Partenerii, NNDKP, Revnic, Cristian și Asociații, Șomlea și Asociații și, în mod special, dlui avocat Alexandru Râșniță.

Mulțumesc membrilor Consiliului Baroului Cluj care au făcut parte din echipa de organizare a evenimentului și și-au adus aportul nemijlocit la reușita acestuia, dnei avocat Stanca Gidro, dlor avocați Șerban Diaconescu și Mihai Bejenaru și, în mod deosebit, dlui avocat Voicu Sârb, care nu a precupețit niciun efort în acest sens, implicându-se total, ca de fiecare dată, în organizarea Zilelor Baroului Cluj.

Mulțumesc dlui avocat Călin Iuga pentru implicare în tot ceea ce a însemnat organizarea  înfrățirii cu Baroul Varșovia.

Mulțumesc dlui avocat Mirel Ionescu pentru frumoasa surpriză pe care a făcut-o Baroului Cluj, identificând în documentele vremii atestarea înființării ca barou românesc în 5 iulie 1919.

Mulțumesc dlui avocat Radu Chiriță pentru ajutorul dat în organizarea părții științifice a Conferinței „Dreptul la viață privată – aspecte contemporane”, distinct de participarea domniei sale în calitate de speaker.

Mulțumesc colegilor care ne-au ajutat pe bază de voluntariat pe toată durata manifestărilor, doamnele avocat Anca-Silvia Sârb, Corina Oprean și Ana-Maria Blaga, domnii avocați Dominic Gidro, Istvan Tasnadi, Tudor Vidrean-Căpușan, Mircea Oltean, Toni Decean, Bogdan Chinceș și Alexandru Mureșan.

Mulțumesc doamnei consilier Luiza Budușan, doamnelor avocat Erika Zsigmond, Bogdana Popescu și domnului avocat Adrian Popescu care ne-au facilitat organizarea unui tur ghidat al orașului și împrejurimilor pentru oaspeții noștri.

Mulțumesc doamnelor Ioana Hossu, Diana Galoș și Csilla Pallagyi de la secretariatul și respectiv casieria Baroului Cluj care, la rândul lor, s-au implicat activ în organizare.

Organizarea acestui eveniment a presupus un imens efort din partea tuturor celor implicați. Cu toții ne-am străduit să facem lucrurile cât mai bine și cred că, în mare măsură, am și reușit, chiar dacă pe alocuri au existat și disfuncționalități inerente la un eveniment de o asemenea anvergură. 

Aștept un feed-back din partea voastră, fie el pozitiv sau negativ, pe adresa de e-mail decan@baroul-cluj.ro, pentru a avea o imagine asupra a ceea ce am facut bine și, în egală măsură, asupra a ceea ce putem schimba sau îmbunătăți.

Decanul Baroului Cluj

Avocat Flavia-Ioana Maier