Listă definitivă candidați alegeri Filiala Cluj a CAA

Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a Casei de Asigurări a Avocaților, reunit în ședința din 26.02.2020, luând în discuție cele 5 candidaturi depuse pentru alegerile pentru locul vacant din Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a CAA (alegeri parțiale – 1 consilier și 3 supleanți, până la terminarea mandatului actualului Consiliu) și constatând, în urma verificărilor efectuate, că toți candidații îndeplinesc integral condițiile de eligibilitate prevăzute de Legea nr. 51/1995, de Statutul profesiei de avocat, de Legea nr. 72/2016, de Statutul CAA şi de Regulamentul de alegeri aprobat prin Hotărârea nr. 3 din 24.01.2020, și, de asemenea, că nu s-au înregistrat contestații, a hotărât:

1. Validarea tuturor celor 5 candidaturi înregistrate pentru alegerile pentru locul vacant din Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a Casei de Asigurări a Avocaților și aprobarea listei definitive de candidaturi, după cum urmează:

Avocat BODEA HORAȚIU-ADRIAN

Avocat BURZO MIHAELA-ELENA

Avocat pensionar COROIANU NICOLAE

Avocat MORAR LETIȚIA-MIHAELA

Avocat OLTEAN ALINA-BEATRICE

2. Modificarea art. 6 din Cap. III din Regulamentul de alegeri în ce privește termenul de afișare a listei definitive a candidaților – lista se va afișa cu 10 zile înainte de data primei convocări a Adunării Generale.

Prin urmare, art. 6 din Cap. III din Regulamentul de alegeri va avea următorul conținut: Soluţionarea contestaţiilor, verificarea şi afişarea listei definitive a candidaţilor. Consiliul Filialei Cluj a CAA va verifica îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate de către candidaţi şi va soluţiona contestaţiile ivite, urmând a afişa lista definitivă a candidaţilor cu 10 (zece) zile înainte de data primei convocări a Adunării Generale, la secretariatul Baroului Cluj și Filialei Cluj a CAA, pe site-ul web al Baroului și pe cel al Filialei şi la garderoba avocaţilor din sediul Palatului de Justiţie.”

Hotărârea nr. 6 din 26.02.2020 poate fi vizualizată aici.