Lista de candidaturi pentru mandatul de membru în Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a CAA

Prin hotărârea nr. 4 din 17 februarie 2020, Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a Casei de Asigurări a Avocaților a hotărât publicarea listei candidaturilor înregistrate pentru mandatul de membru în Consiliul de Administrație al Filialei Cluj a Casei de Asigurări a Avocaților (alegeri parțiale pentru 1 consilier și 3 supleanți, până la terminarea mandatului actualului Consiliu), după cum urmează:

  • Avocat BODEA HORAȚIU-ADRIAN
  • Avocat BURZO MIHAELA-ELENA
  • Avocat pensionar COROIANU NICOLAE
  • Avocat MORAR LETIȚIA-MIHAELA
  • Avocat OLTEAN ALINA-BEATRICE

Sub sancţiunea decăderii din termen, orice membru al Filialei Cluj a Casei de Asigurări a Avocaților poate formula contestaţie faţă de candidaturile depuse conform listei de mai sus în termen de 5 zile de la afișare. Contestațiile vor putea privi doar aspectele referitoare la îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor prevăzute de Legea nr. 51/1995, de Statutul profesiei de avocat, de Legea nr. 72/2016, de Statutul CAA şi de prevederile Regulamentului de alegeri aprobat prin Hotărârea nr. 3 din 24.01.2020.

Hotărârea poate fi vizualizată aici.