Jurnalul Baroului Cluj. Colectivul de redacție și Consiliul științific

În ședința din data de 3.03.2020, Consiliul Baroului Cluj a aprobat actualizarea Colectivului de redacție și a menținut componența Consiliului științific al Jurnalului Baroului Cluj, astfel cum a fost aprobat în ședința din 11.02.2020. Componența este următoarea:

Colegiul editorial:

Editor șef: Dan-Sebastian Chertes – avocat, consilier în consiliul Baroului Cluj

Editori: dr. Doina Gherman – avocat, Mircea Pop – avocat, consilier în consiliul Baroului Cluj, Cristian Ardelean – avocat

Consiliul științific:

Drept procesual penal:

 • asist.univ.dr. Lucian Criste – avocat, cadru didactic, Facultatea de Drept, UBB Cluj

Drept penal:

 • dr. George M.R. Zlati – avocat, cadru didactic asociat, Facultatea de Drept, UBB Cluj

Dreptul afacerilor:

 • drd. Dan-Andrei Coldea – avocat, cadru didactic asociat, Facultatea de Drept, UBB Cluj

Drept civil:

 • lect.univ.dr. Mihai David – avocat, cadru didactic, Facultatea de Drept, UBB Cluj
 • conf.univ.dr. Șerban Diaconescu – avocat, cadru didactic, Facultatea de Drept, UBB Cluj

Drept procesual civil:

 • asist.univ.dr. Ioana Varga – avocat, cadru didactic, Facultatea de Drept, UBB Cluj

Dreptul familiei:

 • Flavia Barbur – avocat

Drept fiscal/CJUE:

 • asist.univ.dr. Tudor-Dumitru Vidrean-Căpușan – avocat, cadru didactic, Facultatea de Studii Europene, UBB Cluj

Dreptul muncii:

 • conf.univ.dr. Felicia Roșioru – avocat, cadru didactic, Facultatea de Drept, UBB Cluj

Drept administrativ:

 • conf.univ.dr. Ovidiu Podaru – avocat, cadru didactic, Facultatea de Drept, UBB Cluj

Organizarea și exercitarea profesiei de avocat:

 • Voicu Sârb – avocat, consilier în consiliul Baroului Cluj