Invitație la “Cupa Ziua Baroului București”

Stimaţi confrați,

Sub egida Zilelor Baroului Bucuresti avem onoarea de a invita Barourile din România să participe în perioada 27 – 28 septembrie 2019 la Competiția de fotbal pentru avocați “Cupa Ziua Baroului București”, eveniment integrat in cadrul activitatilor de celebrare a Baroului.

Condiţii de înscriere

Barourile interesate vor trimite o cerere de înscriere, până la  30 august 2019, prin una din următoarele modalităţi:

–  prin poştă, la adresa: Baroul București , str. Dr.Dumitru Râureanu nr.3, sector 5;

–  prin fax, la nr.021.312.10.84

–  prin e-mail, la adresa: secretariat@baroul-bucuresti.ro

Cererea de înscriere a echipei unui barou va cuprinde, în mod obligatoriu, numele tuturor componenţilor echipei.

După verificarea şi validarea cererii de către organizatori, fiecare echipă înscrisă va plăti o taxă de participare de 2500 lei  până la data de 06 septembrie 2019. Modalitatea de efectuare a plăţii va fi comunicată ulterior validării cererii de înscriere.

Taxa de înscriere este destinată acoperirii parțiale a costurilor competiției (chirie terenuri de joc, asistență medicală, arbitraj, trofee etc.), diferența urmând a fi suportată de Baroul București.

Cu stimă,

Decanul Baroului București

Av. Ion Dragne