Invitație focus grup în cadrul proiectului TAEJ

În atenția avocaților definitivi din Baroul Cluj cu vechime în profesie și experiență cât mai îndelungată în interacțiunea cu sistemul judiciar.

Având în vedere adresa CSM nr.504/7610/2017/15.01.2019 și clarificările ulterioare primite, prin care se solicită comunicarea datelor a 4 avocați din Baroul Cluj pentru a participa la focus grup-ul organizat la Cluj-Napoca în data de 7 februarie 2019, rugăm persoanele interesate să înregistreze la secretariatul Baroului Cluj intenția de participare, indicând toate datele solicitate în materialul atașat, până cel mai târziu la data de 25.01.2019 ora 12:00Vor fi comunicate pentru participare primele 4 cereri înregistrate. 

Detalii comunicate de organizatori privind derularea focus grup-ului:
– activitatea se va desfașura sub forma unei discuții de grup care va dura aproximativ 2 ore
– la focus grup vor participa atât avocați cât și 2-3 experți judiciari și/sau executori judecătorești; numărul maxim de participanți nu va depăși 8 persoane
– în ceea ce privește modul de utilizare a datelor: discuția de 2 ore va fi înregistrată audio (mai puțin prezentarea participanților). Înainte de demararea discuției se va furniza și un formular de consimțământ individual pentru utilizarea datelor cu caracter personal, elaborat conform normelor GDPR.