Invitație Caravană Juridică proiect VioGen-RoJust

Publicăm mai jos invitația primită din partea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES):

Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES), derulează proiectul „VioGen – RoJust”, în parteneriat cu patru organizații neguvernamentale cu vastă experiență în domeniul prevenirii şi combaterii violenței domestice şi respectării drepturilor omului: Centrul FILIA, Asociaţia Transcena, Asociaţia ANAIS, Asociaţia GRADO.

În cadrul proiectului, este organizată, la nivel național, „Caravana Juridică”, în scopul creșterii capacității instituțiilor naționale de a transpune, în practică, recomandările rezultate din hotărârile CEDO și alte recomandări de țară specifice. Caravana Juridică virtuală își propune realizarea unui circuit de 15 evenimente, de tip atelier de lucru. Componența participanților la ateliere va fi eterogenă: judecători, procurori, avocați, polițiști, reprezentanți ai serviciilor sociale, reprezentanți ai ONG-urilor, reprezentanți ai mediului academic, etc.

Prin organizarea acestor evenimente, ne dorim să promovăm dialogul şi parteneriatul între instituțiile publice şi societatea civilă, pe subiectul respectării drepturilor femeii, nediscriminării şi promovarea bunelor practici. Întâlnirea se va desfășura în mediul online, în circumscripția Curții de Apel Cluj și va avea loc în data de 21.06.2023, ora 13.00.

Pentru înscriere, accesați formularul din link-ul de mai jos:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciv3Oh52Kb1rhsV91NS16b8qPxmpQPEncdmYfio3TdzntJfA/viewform?usp=sf_link

Aici regăsiți agenda evenimentului.