Invitația Consiliului Superior al Magistraturii privind proiectul „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”

La solicitarea UNBR publicam invitația Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) adresată avocaților de a participa la activitățile de implementare ale proiectului coordonat și derulat de CSM, proiect finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, intitulat „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”