Interpretare art. 205 ind.1 din Statutul profesiei de avocat