ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIE – septembrie 2022

Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

Data desfășurării examenului este 18.09.2022 pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București, în spațiul/ spațiile aprobate prin hotărâre a Comisiei Permanente a U.N.B.R.

Tematica pentru examenul de primire în profesie, sesiunea septembrie 2022, adoptată prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 261 din 16.06.2022 (Anexă la Hotărâre)

Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare, se depun în intervalul 1 – 26 august 2022 (ora 16.00) în format electronic, prin internet la adresa ce va fi făcută cunoscută candidaților de către baroul la care candidatul urmează să-și desfășoare activitatea în cazul în care va fi declarat admis, prin publicarea pe pagina web proprie a anunțului privind examenul.

Cerere de înscriere – STAGIAR

Cerere de înscriere – DEFINITIV

Cererile vor fi însoțite de actele* prevăzute în Regulamentul de examen adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 261 din 16.06.2022. În perioada 26 august – 2 septembrie 2022 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen, iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1400 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, septembrie 2022”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2022”.

____________________________________

Info suplimentare vor fi afișate pe site www.unbr.ro și www.inppa-cluj.ro.

*Pentru candidații din județul Cluj, certificatul psihiatric se eliberează de la una entitățile desemnate de către Baroul Cluj:

1 Medic specialist psihiatru Dr.Loredana Lar la Medstar Union în incinta Complexului Comercial Union etaj I, cartier Mănăștur – luni între orele 11,00-15,00, marți între orele 13,00-16,00, miercuri între orele 11,00-15,00, joi între orele 13,00-17,00, vineri între orele 11,00-13,40

2 Medic specialist psihiatru Dr.Radu Crișan la Medstar Mărăști în incinta Complexului Comercial Piața Mărăști, etaj III, cartier Mărăști – luni între orele 13,20-16,40, marți între orele 13,20-16,40, miercuri între orele 13,20-17,40, joi între orele 09,00-13,40, vineri între orele 13,00-15,40

3 Medic specialist psihiatru Dr.Anamaria Dragotă la Medstar Zorilor str.Zorilor nr.44, cartier Zorilor – luni între orele 13,00-16,30, marți între orele 11,00-15,30, miercuri între orele 13,00-16,00, joi între orele 09,00-14,30, vineri între orele 13,00-14,30

Pentru eliberarea Certificatului psihiatric este necesar sa vă programați la call-center Medstar la tel 0264-917 să vă prezentați cu act de identitate, adeverința medicală de la medicul de familie care să ateste antecedentele medicale personale și un timbru fiscal  în valoare de 1 leu (achiziționat de la Poștă sau Tribunal), cost examinare 50 lei,  durata examinării nu depășește 10 minute.

4 Cabinet de psihiatrie Remus Trăistaru Cabinet situat pe str.Dorobanților nr.14-16, etaj II (clădirea Cluj City Center) Zilnic între orele între orele 10,00 și 12,00 – FĂRĂ PROGRAMARE tarif 70 lei – include și timbrul fiscal; vă prezentați cu act de identitate, adeverința medicală de la medicul de familie care să ateste antecedentele medicale personale; informații suplimentare pe www.psihiexpert.ro