ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIE – SEPTEMBRIE 2021

Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2021.

Anunțul poate fi văzut aici.

Data desfășurării examenului este 19.09.2021 pentru toți candidații.

Examenul se va desfășura la București, prin susținerea unui test grilă ce cuprinde 100 de întrebări din toate materiile de examen. Vor fi declarați admiși candidații care vor obține cel puțin 10 puncte la fiecare disciplină în parte și un punctaj total de cel puțin 70 de puncte. Materiile de examen sunt: organizarea și exercitarea profesiei de avocat; drept civil; drept procesual civil; drept penal; drept procesual penal.

Examenul se susține în cadrul I.N.P.P.A. și se desfășoară în mod unitar, la București, în sistem fizic (față în față). În cazul în care, în virtutea unor dispoziții normative impuse de protecția sănătății populației, organizarea în sistem fizic a examenului nu va fi posibilă, examenul nu se va mai desfășura, urmând a fi reprogramat pentru o dată ulterioară.

Tematica de examen este cea stabilită prin Hotărârea nr. 148/14-15.05.2021 privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2021, publicată pe site-ul U.N.B.R. Întrebările din chestionarul de examen vor avea unul sau două răspunsuri corecte.

Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare se transmit de către candidați în format electronic, prin internet, la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx, în intervalul 26 iulie 2021 – 20 august 2021.

Taxa de examen este de 1400 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2021”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2021”. Actele necesare pentru înscriere sunt publicate în Regulamentul de examen.

Cerere de înscriere – stagiar

Cerere de înscriere – definitiv

Info suplimentare vor fi afișate pe site www.unbr.ro și www.inppa-cluj.ro.

Pentru candidații din județul Cluj, certificatul psihiatric se eliberează de la una entitățile desemnate de către Baroul Cluj:

1 Medic specialist psihiatru Dr.Loredana Lar la Medstar Union în incinta Complexului Comercial Union etaj I, cartier Mănăștur – l, ma, mi, j între orele 13,00-15,00 și vineri între orele 12,00-13,40

2 Medic specialist psihiatru Dr.Radu Crișan la Medstar Mărăști în incinta Complexului Comercial Piața Mărăști, etaj III, cartier Mărăști – l, ma între 13.20-16.40, mi între 13.20-17.40, j între 9.00-13.40 și v între orele 13.00-15.40,

3 Medic specialist psihiatru Dr.Claudia-Oana Blănaru la Medstar Zorilor str.Zorilor nr.44, cartier Zorilor – vom publica un orar în curând

Pentru eliberarea Certificatului este necesar sa vă programați la call-center Medstar la tel 0264-917 să vă prezentați cu act de identitate, adeverința medicală de la medicul de familie care să ateste antecedentele medicale personale și un timbru fiscal  în valoare de 1 leu (achiziționat de la Poștă sau Tribunal), cost examinare 50 lei,  durata examinării nu depășește 10 minute.

4 Cabinet de psihiatrie Remus Trăistaru Cabinet situat pe str.Dorobanților nr.14-16, etaj II (clădirea Cluj City Center) Zilnic între orele între orele 10,00 și 12,00 – FĂRĂ PROGRAMARE tarif 50 lei – include și timbrul fiscal; vă prezentați cu act de identitate, adeverința medicală de la medicul de familie care să ateste antecedentele medicale personale; informații suplimentare pe www.psihiexpert.ro