Informare privind participarea Baroului Cluj la dezbaterea „Identificarea priorităților de lege ferenda din perspectiva profesiei de avocat” din data de 23.04.2019

Participarea Baroului Cluj la dezbaterea „Identificarea priorităților de lege ferenda din perspectiva profesiei de avocat” din data de 23.04.2019

În data de 23.04.2019, Consiliul Baroului Cluj, prin consilierul avocat Dan-Sebastian Chertes, coordonatorul departamentului de Inițiativă legislativă din cadrul Consiliului, a răspuns invitației domnilor senatori Robert Cazanciuc și Daniel Fenechiu de a participa la dezbaterea „Identificarea priorităților de lege ferenda din perspectiva profesiei de avocat”. Consilierul desemnat a prezentat punctul de vedere al Consiliului Baroului Cluj, punct de vedere reflectat pe larg de documentul anexat.

În esență, Consiliul Baroului Cluj a subliniat importanța modificărilor legislației profesiei sau incidente profesiei cel puțin pe următoarele direcții:
• Alegerea consilierilor UNBR de Adunarea Generală nu de către Congres
• Reformarea normei de reprezentare a barourilor în Congres și în Consiliul UNBR
• Alegerea președintelui UNBR de către Congresul Avocaților și limitarea numărului de mandate ale acestuia la două, ca în cazul funcției de decan
• Posibilitatea mandatării unui avocat pentru a participa la Adunările Generale în locul unuia sau a mai multor avocați
• Posibilitatea SPRL-urilor de a opta pentru impozitarea aplicabilă microîntreprinderilor
• Modificarea regimului TVA pentru formele de exercitare ale profesiei de avocat care sunt plătitoare de TVA, fie prin scutire de la plată, fie prin aplicarea unei cote reduse
• Reglementarea la nivelul Codului fiscal a regimului deductibilității concediului avocatului
• Reglementarea restrictivă a domeniilor în care doar avocații pot presta activități cu excluderea altor profesioniști persoane juridice
• Reglementarea mai detaliată și mai restrictivă a posibilității instanțelor de a cenzura onorariul avocațial conform Codului de procedură civilă
• Creșterea puterii investigative a avocatului prin accesul, în condiții similare magistraților, la anumite baze de date
• Reglementarea răspunderii disciplinare a avocatului printr-o mai previzibilă stabilire a faptelor care constituie abateri disciplinare

La dezbatere au participat președintele și doi vicepreședinți UNBR, reprezentanți (decani, prodecani, consilieri) ai anumitor Barouri din țară (Argeș, Brașov, București, Cluj, Dolj, Giurgiu, Ilfov, Maramureș, Prahova, Timiș), reprezentanți ai CSM, ai Ministerului Public și ai Ministerului de Finanțe, precum și mai mulți senatori și deputați avocați.