Informare pregătire profesională gratuită

În atenția celor interesați publicăm informarea privind oportunitatea de formare profesională gratuită, pentru avocați, oferită în cadrul programului SIPOCA 377 .

Stimată Doamnă, Stimate Domn,
Vă invităm să transmiteți următoarele informații membrilor baroului pe care îl conduceți!

Vă aducem la cunoștință oportunitatea de formare profesională gratuită, pentru avocați, oferită în cadrul programului SIPOCA 377!Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați următoarea pagină:
http://law.ubbcluj.ro/index.php/facultate/evenimente/centrul-de-documentare-pentru-juristi-si-asistenta-pentru-cetateni/3046-sipoca-377-cursuri-de-formare-profesionala-pentru-specialistii-in-drept

Cu deosebită considerație,
asist. univ. Dorin Jorea
consilier informare din partea partenerului UBB în cadrul proiectului SIPOCA 377