Informare despre posibilitatea avocaților de a contacta Instituția Avocatului Poporului cu privire la situațiile de încălcare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și rele tratamente aplicate persoanelor private de libertate aflate în locuri de detenție

La solicitarea Instituției Avocatului Poporului, vă informăm cu privire la rolul și atribuțiile Mecanismului Național de Prevenire a Torturii și la posibilitatea avocaților de a informa Instituția Avocatului Poporului cu privire la situațiile de încălcare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și rele tratamente aplicate persoanelor private de libertate aflate în locuri de detenție, situații despre care au luat cunoștință în calitate de avocat.

Instituția Avocatul Poporului are drept scop apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice, îndeplinind prin Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție și atribuțiile specifice de Mecanism național de prevenire a torturii în locurile de detenție.

Potrivit prevederilor art. 34 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatului Poporului, republicată, sunt locuri de detenție sau, după caz, locuri în care instituția Avocatul Poporului își exercită atribuțiile privind prevenirea torturii următoarele:

a) penitenciarele, inclusiv penitenciarele-spital;

b) centrele educative, centrele de detenție;

c) centrele de reținere și arestare preventivă;

d) serviciile de tip rezidențial pentru minorii care au săvârșit fapte penale și nu răspund penal;

e) spitalele de psihiatrie și pentru măsuri de siguranță, spitalele de psihiatrie;

f) centrele de tranzit;

g) centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică, aflate în subordinea și administrarea Inspectoratului General pentru Imigrări;

h) centrele speciale de primire și cazare a solicitanților de azil aflate în subordinea Inspectoratului General pentru Imigrări, având regimul juridic al zonei de tranzit;

i) centrele în care se acordă servicii de asistență pentru consumatorii de droguri, în regim închis;

j) orice alt loc în care persoanele sunt private de libertate în baza unei decizii a unei autorități, la cererea acesteia sau cu acordul expres ori tacit al acesteia sau care face parte din sistemul de sănătate sau sistemul de asistență socială.

Totodată, din interpretarea definițiilor date de lege conceptelor loc de detenție și și privare de libertate rezultă indubitabil că și locurile de carantină instituționalizată sunt locuri de detentenție în care Mecanismul național de prevenire a torturii își exercită mandatul preventiv.

Domeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenție monitorizează în mod regulat tratamentul aplicat persoanelor aflate în locuri de detenție, prin:

a) vizitarea, anunțată sau inopinată, a locurilor de detenție în scopul verificării condițiilor de detenție și a tratamentului aplicat persoanelor private de libertate;

b) formularea de recomandări conducerilor locurilor de detenție vizitate în urma vizitelor efectuate;

c) formularea de propuneri de modificare și completare privind legislația în domeniu sau observații privind inițiativele legislative existente în domeniu;

d) formularea de propuneri și observații privind elaborarea, modificarea și completarea de strategii și politici publice în domeniul prevenirii torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, în condițiile legii etc.

Având în vedere cele de mai sus, în situația în care avocații au cunoștință despre situații de încălcare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și rele tratamente aplicate persoanelor private de libertate aflate în locuri de detenție, pot contacta Mecanismul Național de Prevenire a Torturii din cadrul instituției Avocatul Poporului, datele de contact fiind următoarele:

Sediul central: Bucureşti, str. George Vraca nr. 8, sector 1

E-mail: avp_prevenire@avp.ro

Tel: 021/312.71.01

Centru Zonal Alba-Iulia: Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, nr.2, jud. Alba

E-mail: avp_prevenire_alba@avp.ro

Tel: 0258/813.865