Informare cu privire la stadiul implementării soluției privind plata cu cardul a contribuțiilor la bugetul Baroului Cluj și al Filialei CAA Cluj

În ședința din 12.06.2018, Consiliul Baroului Cluj, în soluționarea ordinii de zi, a continuat analiza implementării soluției privind plata cu cardul a contribuțiilor la bugetul Baroului Cluj și al Filialei CAA Cluj.

Până la acest moment, au fost identificate trei oferte bancare privind costul de implementare al acestei plăți, oferte care au fost transmise spre analiză Consiliului de Administrație al Filialei CAA Cluj, având în vedere că plata contribuțiilor se face la casieria Baroului Cluj pentru ambele entități (barou și filială). Tot cu această ocazie, s-a solicitat filialei CAA Cluj o poziție cu privire la implementarea acestui sistem.

Prin răspunsul din 18.06.2018, Filiala CAA Cluj a arătat că s-a decis amânarea adoptării unei poziții până la instalarea noului sistem informatic de gestiune internă și pentru analiza mai atentă a opțiunilor sub aspectul beneficiilor și a costurilor implicate. De asemenea, s-a arătat că decizia Filialei CAA Cluj în această privință va fi corelată cu cea a Baroului Cluj în vederea asigurării caracterului unitar.

Urmează ca Baroul Cluj, prin Consiliu, să urmărească momentul implementării sistemului informatic de gestiune internă și să reia în discuție implementarea acestei soluții de plată, urmând să revenim cu o informare la momentul la care se va lua o decizie într-un sens sau altul.

Decan
avocat Flavia Ioana MAIER