INFORMARE COMPLETARE ȘI DEPUNERE DECLARAȚIE UNICĂ

Stimați avocați,

Publicăm aici adresa CAA nr. 422/30.09.2021, prin care vă reamintim că aveți obligația de a completa și de a depune la ANAF Declarația unică, care să cuprindă și veniturile acordate în anul 2020, în baza OUG 30/2020 și OUG 132/2020.

Pe site-ul ANAF a fost publicat la secțiunea Transparență decizională, documentul – Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.2547/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare. Documentul poate fi vizualizat aici.

Vă reamintim de asemenea că, declarațiile unice trebuie depuse și la Filiala Cluj a CAA, pe adresa de mail office@filialaclujcaa.ro.